na     
početak→

UDRUGA SKAUTA SAVSKI GAJ

Iz povijesti

Plan za 2021g.

Naši članovi
Kamp Burnjak
Facebook stranica
Linkovi

Zbog pandemije moguća je promjena ili otkazivanje aktivnosti

Plan rada za 2021. godinu

1) - Rad članova odreda u skladu s programom Saveza izviđača Hrvatske prema Osnovama za rad dobnih skupina SIH-a redovnih članova udruge

1.1.) - organizacija redovnih tjednih trening sastanaka članova – u prostoru udruge po rasporedu
1.2.) -  samostalna organizacija višednevnih aktivnosti  logorovanje Burnjak 2021.
1.3.) -  samostalna organizacija akcija za članove odreda i sve ostale zainteresirane,
1.4.) - uključivanje na aktivnosti koje su organizirane na razini grada, županije, države ili  međunarodne – izvršni organizatori su druge udruge ili savezi,
1.5.) - specijalizirani  seminari  za  voditelje udruge prema Pravilniku za licenciranje voditelja u SIH-u i

2.) - Uključivanje djece i mladeži u programske aktivnosti javnim pozivom i prezentacijom u osnovnim školama  kao mogućnosti aktivnog i stalnog uključivanja u izviđački program svih zainteresiranih – program promidžbe i širenja pokreta

3.) - Nabava nove opreme,  obnova  i održavanje stare izviđačke opreme -

4.) - Održavanje prostora za vlastite aktivnosti prema
4.1.)Prostora u Remetinečkom gaju 14. U prostoru se održavaju svi treninzi po dobnim skupinama prema dogovorenom rasporedu, opremljen ured udruge i dio za smještaj terenske opreme. 

4.2.) - Održavanje prostora stalnog kamp terena Burnjak, Gornja Stubica, vlasništvo udruge. Prostor na kojemu se provodi ljetni šumski program – logorovanje (oko 14 - 21 dan),  bivak (vikend ili do pet dana)

5.) - Suradnja s gradskom upravom, lokalnom samoupravom i drugim udrugama Zagreba, Republike Hrvatske i  svijeta.

Program rada obuhvaća sve aktivnosti u udruzi a ostvarivati će se prema mogućnosti uz poštivanje svih preporuka Stožera civilne zaštite RH i preporuka SIH-a vezano za epidemiološku situaciju. U skladu s time prilagoditi će se plan aktivnosti kao i obujam te prostor provođenja istih.
Plan rada pripremilo je Predsjedništvo udruge s Upravom udruge na sjednici 16.12.2020.

Predsjednica udruge
U Zagrebu, 18.12.2020. godine                                                                                                                      
Višnja Sremić